Llistat de matèries


(nom matèria)

Imatge Nom
Àgata
Àgata Llistada
Arenita quarsosa
Calcària (o Pedra Calcària)
Calcedònia
Calcita
Chaille
Chert
Cornubianita
Cristall de roca
Dolomia
Esquist
Ferro Oolític
Fil·lita
Fil·lita Pigallada
Flint
Gres
Gres Silícic
Jaspi
Lidita
Liparita
Llicorella (o Llacorella o Llecorella)
Minette
Oolita Ferruginosa (o Ironstone)
Òpal
Pelita
Petrosílex
Pissarra
Pòrfir
Quars Alt
Quars Comú
Quars-α (quars alfa)
Quars-β (quars beta)
Quarsarenita
Quarsita
Quarsita o Ortoquarsita (sedimentària)
Quarsita o Metaquarsita (metamòrfica)
Riolita
Sílex