Matèria: Quarsita o Metaquarsita (metamòrfica)Nom matèria: Quarsita o Metaquarsita (metamòrfica)
Descripció:

Roca metamòrfica formada a partir d’una quarsarenita (amb Q>80%), tant en el metamorfisme regional com en el de contacte, formada essencialment de grans de quars cimentats per sílice que ha recristal·litzat en forma de quars en continuïtat òptica al voltant dels grans; sol ésser de colors clars, blanc o gris, molt dura i agra al tacte. Hom en distingeix algunes varietats segons el mineral accessori que acompanya (p.e., quarsita micàcia).

Sin: metaquarsita (terme proposat per Krynine per distingirla de la quarsita sedimentària o ortoquarsita)

[angl. quartzite; fr. quartzite; cast. cuarcita]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere