Matèria: Llicorella (o Llacorella o Llecorella)Nom matèria: Llicorella (o Llacorella o Llecorella)
Descripció:

Roca argilosa (lutita) ben estratificada (argil·lita, molt diagenitzada o lleugerament metamòrfica, que prové de la consolidació i la laminació de sediments argilosos; presenta laminació paral·lela i plans de fissilitat produïts per la natura planària dels fil·losilicats, per la compactació i les accions dinàmiques sobre la roca, que li confereixen una partició en fulls o lloses (de 0,1 a 2-5 cm de gruix); la fracció argila pot anar acompanyada de certa proporció de llim i de sorra fina, constituïts per d'altres minerals, com quars, calcita, dolomita, i molt sovint duu també matèria orgànica (querogen, grafit) o pirita, que li donen tons bruns i negrosos (pissarres bituminoses, grafitoses, piritíferes, aluminoses, etc.).

Sin.: pissarra, llosa, fil·lita

Sin. vulg.: llècol, nicorella, nyècol, pedra de full, pedra fullosa, pedra llosana.

[angl. oil shale; fr. schiste bitumineux; cast. pizarra bituminosa] 


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere