Presentació

El projecte LithicUb neix de la voluntat de posar a disposició de la comunitat científica, els estudiants universitaris, i el públic interessat en general, la col·lecció de referència, fonamentalment de roques silícies, documentades al llarg dels darrers anys durant els nostres treballs de prospecció a la recerca i documentació d'afloraments petris, susceptibles d'haver estat explotats per les comunitats prehistòriques.

L'origen de la nostra litoteca es troba en les prospeccions desenvolupades des de finals de la dècada dels 90, en el marc de la tesi doctoral d'un dels membres del grup (XML).

L'objectiu del projecte "Litoteca" és presentar de manera clara, ordenada, precisa i fàcilment consultable via digital, les dades de les quals disposem, amb la finalitat de difondre, donar a conèixer i facilitar la nostra informació, disponible d'una manera actualitzada, així com augmentar progressivament en la mesura que les circumstàncies ho permetin, el volum d'informació posat a l'abast de tots vosaltres.