Matèria: Riolita

Nom matèria: Riolita
Descripció:

Roca ígnia efusiva, de la família dels granits, de textura sovint porfírica, amb fenocristalls de quars i feldspats alcalins, amb quantitat més petita de plagiòclasis i biotita, i pocs minerals ferromagnesians amb pasta, sovint vítria o desvitrificada, en forma de petites esfèrules radiades, sovint d'estructura fluïdal; deriva d'un magma granític o per diferenciació d'un altre; t>950ºC; és molt viscós; el color de la roca és gris clar, rosat o roig. (Terme general)

Etim: del gr. rhéos, "corrent", i  líthos, "roca".

[angl. rhyolite; fr. rhyolite; cast. riolita]

 


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere