Matèria: Quarsarenita
Nom matèria: Quarsarenita
Descripció:

1- Segons Pettijohn, roca sedimentària equivalent d’una ortoquarsita. 2- Segons Folk, gres silícic. 3- gres format dominantment per quars, amb <10% de feldspats i de partícules rocoses.

Sin: ortoquarsita, arenita quarsosa, gres silícic.

[angl. quartzarenite; fr. quartzarénite; cast. cuarzoarenita]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere