Matèria: Fil·lita PigalladaNom matèria: Fil·lita Pigallada
Descripció:

Fil·lita de l'aureola externa de metamorfisme de contacte, de grau baix, derivada de lutites prèviament transformades en pissarres o fil·lites, amb textura porfiroblàstica i matriu granoblàstica, on es preserven mimetitzades les foliacions de les roques originals; conté quars, plagiòclasi, clorita, moscovita, epidota, biotita, andalusita, cordierita; és de color gris o negre i presenta, a sobre de la textura foliada, unes petites taques (o pigues, d'ací li ve el nom) de 0,5 a 3 mm, o nòduls sobresortints, constituïts per andalusita i/o cordierita en forma de cristalls subautomorfs o xenomorfs, sovint alterats en sericita.

Sin: esquist nodulós, esquist pigallat.

[angl. maculose rock, spotted slate; fr. phyllite tachetée; cast. filita moteada]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere