Matèria: Calcita
Nom matèria: Calcita
Descripció:

Mineral, espècie que dóna nom al grup, carbonat de calci, CaCO3; és triomorf de l'aragonita i la vaterita, i forma sèrie amb la rodocrosita; conté el 56% de CaO i el 44% de CO2, i d'altres cations Mg, Fe, Mn, rarament Zn i Sr; cristal·litza en la classe trigonal holoèdrica, i presenta formes cristal·lines molt variables: rombòedre d'exfoliació, prismes, escalenòedres, dipiràmides; té macles freqüents segons (1000) i (1011), i també de polisintètiques, a més d'agregats en druses i geodes; D: 3, variable segons les direccions; Pe: 2,710-2,711; lluïssor vítria, de vegades setinada; de transparent a opac; incolor, ordinàriament blanc, si bé pot adquirir acoloriments molt diversos: groc, rosa, etc.; ratlla blanca. Fa efervescència als àcids diluïts freds. És un mineral molt difós: caracteritza les calcàries, és present als sòls, a les crostes desèrtiques, a les fonts hidrotermals, als jaciments metasomàtics, a les pegmatites, a les zones de meteorització i d'oxidació, als espeleotemes i en certes roques magmàtiques.

Etim: Del llatí calx calcis, "calç".

Sin. compl.: espat de calci.

[angl. calc spar, calcite; fr. calcite, carbonate de calcium; cast. calcita, espato de calcio]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere