Matèria: Calcària (o Pedra Calcària)
Nom matèria: Calcària (o Pedra Calcària)
Descripció:

1- Roca carbonàtica que conté més d'un 50% de carbonat de calci, formada essencialment per calcita i aragonita; de vegades és associada a la dolomita, en proporcions baixes, i encara en proporcions més baixes a la siderita, la pirita, la matèria orgànica, etc.; sovint és associada a una fracció detrítica, com la sorra, el llim o l'argila, la qual forma l'esquelet de la roca; hi intervenen també els elements fòssils d'origen orgànic, calcaris o no calcaris. És un producte de processos molt diversos, químics, bioquímics i biològics, que pot experimentar una diagènesi ulterior o un metamorfisme. Les classificacions més importants són la de Dunham i la de Folk, basades en criteris distints; hom denomina les calcàries pels fòssils (p.e., calcàries d'alveolines, calcàries algals, etc.), per d'altres propietats (p.e., calcàries litogràfiques), o bé per l'origen (p.e., calcàries de Girona). 2- Formació qualsevol de carbonat de calci.

Sin. vulg.: calar bord, pedra calar, pedra calar borda, pedra calcinal, pedra de calç, roca calcinal.

[angl. limestone; fr. calcaire, pierre calcaire; cast. caliza, piedra caliza]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere