Matèria: Dolomia
Nom matèria: Dolomia
Descripció:

Roca carbonàtica que, quant al pes, té una proporció de més d'un 50% de dolomita (Ca, Mg) (CO3)2 en la seva composició, tot i que entre calcària i dolomia hi ha tots els termes de transició: dolomia calcària (50-90%), calcària dolomítica (10-50%), calcària <10% de dolomita. Hi ha les dolomies primàries de sedimentació directa, i les dolomies secundàries diagenètiques, per dolomitització, molt freqüents. A l'aflorament les dolomies solen ésser massives, en bancs de colors bruns i superfícies aspres, d'aspecte ruïniforme. Sovint van associades amb les calcàries, amb les argiles i amb les evaporites (carnioles) i quan són fissurades i/o vacuolars, esdevenen bones roques magatzem d'hidrocarburs o bons aqüífers. Les dolomies no fan efervescència amb els àcids diluïts (HC1 10%). Vistes en làmina prima, hom distingeix les dolomies microcristal·lines (o dolomicrites), d'origen primari, de les dolomies macrocristal·lines, d'origen secundari o de substitució, anomenades també dolomies cristal·lines, amb fantasmes, segons els casos d'intraclasts, d'oòlits, d'elements biogenètics, de peloides, cosa que també s'esdevé amb les dolomicrites. Hom hi veu també reemplaçaments de calcita. En superfícies polides la dolomia pot ésser distingida de la calcita mitjançant unes tincions específiques.

Etim: De D.G. Dolomieu (1750-1801), geòleg francès.

[angl. dolomite; fr. dolomie; cast. dolomía]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere