Matèria: Quars-β (quars beta)Nom matèria: Quars-β (quars beta)
Descripció:

Mineral, espècie, polimorf estable de l’anhídrid de silici, SiO2-β, a temperatura superior als 573ºC; cristal·litza en la classe hexagonal trapezoèdrica (hemièdrica enantiomorfa); de característiques molt semblants a les del quars-α, llevat del Pe, que és una mica més baix. Es troba als pòrfirs quarsífers.

Sin: quars alt

[angl. beta-quartz;  fr. quartz-béta; cast. cuarzo-beta]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere