Aflorament: Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM)
Localitzaciò

Nom aflorament: Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM)
Terme Municipal: Alòs de Balaguer
Comarca: La Noguera
Província: Lleida
País: Espanya
Data de recollida: 07/1995
Prospectors: Xavier Mangado
Localització descriptiva:

Els dipòsits de sílex localitzats són directament accessibles des del jaciment de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera), pujant per la mateixa paret de conglomerats massius que han donat lloc a l'abric i a la cova.


Formació Geològica

Formació geològica: Danià
Medi Sedimentari: Continental
Observacions de la Formació geològica:

Sant Mamet correspon a un massís muntanyós amb nivells del Cretaci superior, entre els quals es documenten nivells del Garumnià amb sílex.

Aquests nivells amb sílex corresponen al conglomerat Terciari d'edat oligocena que retreballà part dels materials anteriors del Cretaci (Garumnià).


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari: Conglomerat
Observacions del tipus d'aflorament:

Vessant Sud de San Mamet (VSSM) corrrespon a un conjunt d'afloraments, primaris i secundaris (des d'un punt de vista arqueològic).

En posició primària es troben alguns nòduls de matèria primera en els conglomerats oligocens.

En posició secundària es troben nòduls desplaçats pels moviments de caiguda de blocs de conglomerats al llarg de les vessants.


Material

Morfologia: Nòdul Irregular
Mida: mida mitjana de 15 cm
Fracturació: Tèrmica
Patinació: Dominant
Observacions del material:

Són materials fàcilment reconeixibles pel seu aspecte patinat, a causa de l'exposició a la intempèrie.

Els nòduls es defineixen colorimètricament com versicolors.

Les mostres geològiques descrites macroscòpicament es caracteritzen per dos constituents principals i característics. Per una banda, els òxids de ferro que apareixen tant en posició subcortical com a l'interior de la massa silícia, en forma de puntuacions de distribució irregular, taques o franges. D'altra banda, s'observen cristalls d'exfoliació romboèdrica en disposició desorganitzada, que es pot associar a la presència de carbonat càlcic, probablement calcita. Els cristalls apareixen freqüentment reomplint geodes a la zona cortical o subcortical, tot i que també s'observen reomplint línies de fractura de la massa silícia.


Evidències arqueològiques

Jaciments relacionats:

Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida, Espanya)


Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere