Definició de: UtrillasNom: Utrillas

Definició:

O Fàcies d'Utrillas o Formació d'Utrillas.  Fàcies heteròpica continental, amb referència cronoestratigràfica, i amb categoria de formació, composta per sorres silícies, gresos blancs, lutites (caolí), amb alguns palets, fluvials, blancs, compresa entre l'Aptià marí i el Cenomanià. Descrita per Fallot i Bataller (1927) a les rodalies d'Utrillas, Baix Aragó (província de Terol).

[angl. Utrillas facies; fr. faciès d'Utrillas; cast. facies de Utrillas]Tornar enrere