Definició de: capaNom: capa

Definició:

(geologia): Estrat. Unitat formal més petita dins la jerarquia de les unitats litostratigràfiques que hom distingeix dins una successió estratigràfica pel seu caràcter petrogràfic.Tornar enrere