Definició de: conglomeratNom: conglomerat

Definició:

(petrografia): Roca sedimentària detrítica constituïda per fragments arrodonits que tenen el seu origen en d’altres roques preexistents, que han estat arrencades per l’acció dels elements erosius i que posteriorment s’han sedimentat. En els conglomerats hom distingeix els elements, fragments de roca que tenen un diàmetre superior a 2 mm, els quals poden ésser arrodonits (còdols o palets de riera), i en aquest cas són anomenats pudingues, o poden ésser angulosos, i aleshores reben el nom de bretxes. Aquells fragments que tenen un diàmetre inferior a 2 mm constitueixen la matriu que emplena els buits entre els diferents elements de roca. Finalment, hi ha el ciment, que aglutina tant els elements com la matriu. Aquest ciment pot ésser calcari o silici. Quan tots tres constituents del conglomerat són d'un mateix tipus de roca, és anomenat monogènic. Si els fragments són de roques diferents és anomenat poligènic. Els conglomerats calcaris acostumen a ésser cimentats pel mateix carbonat de calci. Hom troba sovint els conglomerats alternant amb sauló i argiles.Tornar enrere