Definició de: Roca sedimentària silíciaNom: Roca sedimentària silícia

Definició:

Roca sedimentària formada per la sedimentació i diagènesi de partícules orgàniques silícees (Diatomita, radiolarita, calcedònia, caolinita…); o de meteorització de granits quarsítics (sauló).Tornar enrere