Definició de: pHNom: pH

Definició:

(geoquímica): Logaritme negatiu de base 10 de l’activitat de l’ió hidrogen en solució; una solució natural amb pH aproximadament 7 és neutra, per sota de 6,5 és àcida i per damunt de 7,5 és bàsica.Tornar enrere