Definició de: farina de fallaNom: farina de falla

Definició:

(geologia): Material fi, tou i terrós, semblant a una argila, que es troba a les parets de les falles i les fissures, o bé entre la roca encaixant i el filó, a les salbandes.Tornar enrere