Definició de: heterometriaNom: heterometria

Definició:

(sedimentologia): Qualitat d’un sediment d’ésser heteromètric, de posseir un mal triatge o una mala classificació granulomètrica, de presentar una corba de freqüència polimodal amb una base molt ampla.Tornar enrere