Definició de: BuntsandsteinNom: Buntsandstein

Definició:

Primer terme del Triàsic germànic, comprès entre el Permià i el Muschelkalk, equivalents, si més no en part, amb l'Escitià o el Werfenià. Proposat per F. von Alberti (1835).

Etim: De l'alemany "gresos bigarrats".

[angl. Bunter, Bundsandstein; fr. Bundsandstein, Grès bariolés, Grès bigarrés; cast. Areniscas abigarradas, Bundsandstein]Tornar enrere