Definició de: flyschNom: flysch

Definició:

(geologia):

1.       Dipòsit marí, definit com a fàcies, segons Stanley i De Raaf, d’aigües pregones, relacionat amb els cons submarins profunds (deep sea fans), constituït per ritmes gresopelítics que, en general, presenten la seqüència turbidítica de Bouma, més o menys completa, el qual presenta també fàcies no organitzades de gresos i conglomerats, de debris flow, slumps, olistòlits i olistostromes; pelites pelàgiques i hemipelàgiques, dipòsits de suspensió diluïda. Vassoevich (1948) distingia un flysch proximal d’un flysch distal.Tornar enrere