Definició de: feldspatsNom: feldspats

Definició:

(mineralogia): Conjunt de minerals que formen el grup dels feldspats, constituït per tectosilicats monoclínics, triclínics o ròmbics, de fórmula general XZ4O8, en què X = Ba, Ca, K, Na, NH4, Sr, i Z = Al, B, Si, que formen un sistema ternari amb els membres extrems: KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8, és a dir, l’ortòclasi (or), l’albita (ab) i l’anortita (an), respectivament; els membres de les sèries entre KAlSi3O8 i NaAlSi3O8 (or) i (ab) són anomenats feldspats alcalins (amb ortòclasi, microclina, pertita, sanidina, anortòclasi, albita), i els compresos entre NaAlSi3O8 i CaAl2Si2O8, albita i anortita, formen la sèrie de les plagiòclasis (albita, oligòclasi, andesina, labradorita, bytownita i anortita). Comprèn unes vint espècies, a més de les esmentades: banalsita, celsiana, hialòfana.Tornar enrere