Definició de: fallaNom: falla

Definició:

(geologia): Fractura de l’escorça terrestre acompanyada d’un moviment relatiu dels dos compartiments o blocs en què queden dividides les roques afectades; la ruptura es realitza segons la superfície de falla, plana o corbada; els compartiments definits per la falla acaben contra aquesta mitjançant els llavis de falla, i el moviment relatiu dels compartiments constitueix el salt de falla. Hom classifica les falles d’acord amb llur geometria, i amb la manera d’haver jugat o d’haver-se mogut.Tornar enrere