Definició de: extraclastNom: extraclast

Definició:

(petrografia): Element clàstic, d’una roca carbonàtica, procedent d’una roca preexistent, carbonàtica o no, i que no pertany a la conca sedimentària. Pot ésser més antic (extraclast heteròcron) o de la mateixa edat que la matriu; en aquest segon cas sempre provindran, però, d’una zona isòpica diferent (extraclast heteròpic).
Nota: Aquesta definició coincideix amb la de litoclast donada per Folk. No hi ha acord entre els autors; n’hi ha que mantenen la definició donada en primer lloc: que el clast sigui calcari.Tornar enrere