Formacions Geològiques: Bajocià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Juràssic

Època: Juràssic mitjà

Estatge: Bajocià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Segon estatge (i edat) del Dogger (Juràssic mitjà) situat sobre l’Aalenià i sota el Bathonià, 173,5-166,1 Ma, proposat per A. d’Orbigny (1859).

Etim: Estratotip a Bayeux, Bajoce en ll., Normandia, dept. de Calvados, França.

[angl. Bajocian; fr. Bajocien; cast. Bajociense]Tornar enrere