Formacions Geològiques: Titonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Juràssic

Època: Juràssic superior

Estatge: Titonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

O Tithonià. Unitat més completa que el seu equivalent o estatge Portlandià d'Anglaterra (Malm superior), 152-145,6 Ma, corresponent a la regió alpina (a les Bètiques), i de fàcies de tipus profund. Definida per A. Oppel (1865).

Etim: Del grec Tithónos, "Titó", amant d'Eos, deesa de l'Aurora; el nom evoca les afinitats infracretàciques dels ammonits.

Sin: Volgià.

[angl. Tithonian; fr. Tithonique; cast. Titónico]Tornar enrere