Formacions Geològiques: Santonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Cretaci

Època: Cretaci superior

Estatge: Santonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Quart estatge (i edat) del Cretaci superior, situat damunt el Coniacià i sota el Campanià; 86,6-83 Ma. Definit per H. Coquand (1857).

Etim: Àrea tipus la Saintonge, a Saintes, dept. de Charente-Maritime, França.

[angl. Santonian; fr. Santonien; cast. Santoniense]Tornar enrere