Formacions Geològiques: Sakmarià

Taula dels Temps Geològics

Era: Paleozoic

Perí­ode: Permià

Època: Cisuralià

Estatge: Sakmarià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Segon estatge (i edat) del Permià inferior (Paleozoic) comprès entre l'Asselià, a la base, i l'Artinskià, al sostre; 281,5-269 Ma; correspondria en fàcies marines a l'Autunià superior. Definit per P. Karpinsky (1874).

Etim: De l'àrea tipus del riu Sakmaria, afluent de l'Ural, Txkalov, Oremburg (Rússia).

[angl. Sakmarian; fr. Sakmarien; cast. Sakmariense]Tornar enrere