Formacions Geològiques: Rupelià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Neogen

Època: Oligocè inferior

Estatge: Rupelià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Divisió estratigràfica, amb categoría d’estatge (i edat) de l’Oligocè (Paleogen, Cenozoic), amb fàcies marines i fluvials, que pertany a les conques terciàries nòrdiques i seria l’equivalent de l’Estampià de la conca de París; roman sota el Catià; 35,4-29,3 Ma. Establerta per A. Dumont (1849); estratotip a les vores del riu Rupel (afluent de l’Escalda, Bélgica)

[angl. Rupelian; fr. Rupelien; cast. Rupeliense]Tornar enrere