Formacions Geològiques: Norià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Triàsic

Època: Triàsic superior

Estatge: Norià

Fàcies: Keuper
Descripció:

Segon estatge (i edat) del triàsic superior del domini alpí, situat damunt el Carnià i sota el Retià; 223,4-209,5 Ma. Definit per E. von Mojsisovics (1873) als Alps nòrics, Estíria, Àustria.

[angl. Norian; fr. Norien; cast. Noriense]Tornar enrere