Aflorament: Parada 4 carretera


Localitzaciò

Nom aflorament: Parada 4 carretera
Terme Municipal: Israel
Comarca: Israel
Província: Israel
País: Israel
Data de recollida: 16/01/12
Prospectors: Xavier Mangado, Christophe Delage
Localització descriptiva:

Tall de petites dimensions a la carreterera pasat Hayonim.


Formació Geològica

Formació geològica: Lutecià
Medi Sedimentari: Desconegut
Observacions de la Formació geològica:

Material encaixant calcari amb nivells de nòduls irregulars ben encaixats a la roca mare, s\\\'observen diferents nivells de nòduls (5), els de major tamany (2) a la base i els de menor al sostre (3).


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari: Calcària

Material

Morfologia: Nòdul Irregular
Mida: 15-18cm
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: Dominant
Observacions del material:

Els nòduls del sostre presenten més alteració i un color més fosc que els de la base. Els de la base presenten una part externa força opaca i clara amb fils qeu semblen ocre i un cor molt més opal.lí o cristal.lí, però també marróLlistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere