Aflorament: Parada 7 localitat 2


Localització descriptiva:

Tall a la carretera