Aflorament: Granoia


Localització descriptiva:

El sílex es localitza als camps de la zona de la Granoia