Llistat de mostres


(número mostra, nom matèria, nom aflorament)
Cerca Avançada


Imatge Número mostra Matèria Aflorament Formació Geològica Descripció microscòpica
1 Sílex Ancient Usine Turonià Si
100 Sílex Boils de la Roche Cenomanià Si
11010102 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010104 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010105 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010203 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010204 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010401 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010402 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010403 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010404 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010501 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010502 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010503 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010504 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010505 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010506 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010601 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010602 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010603 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020101 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020102 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020103 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020104 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020105 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020202 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020203 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020204 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020301 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020302 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020303 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020304 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020305 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020306 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020401 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020403 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020404 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020405 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020503 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020504 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020505 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020601 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020602 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020603 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020604 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
12030101 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030102 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030201 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030301 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030302 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030401 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030501 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030601 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030602 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030603 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030604 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12030605 Sílex Puente de Candasnos (PC) Aquitanià No
12040101 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040102 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040103 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040104 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040105 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040201 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040202 Sílex Camí de Peralba (CDP) Danià No
12040301 Sílex Alfarràs Estampià No
12040401 Sílex La Tossa Desconegut No
12040502 Sílex Torrente de Cinca Desconegut No
12040503 Sílex Torrente de Cinca Desconegut No
13050103 Sílex Fontllonga (FLL) Danià No
13050104 Sílex Fontllonga (FLL) Danià No
13050302 Sílex Fontllonga (FLL) Danià No
13050303 Sílex Fontllonga (FLL) Danià No
13050304 Sílex Fontllonga (FLL) Danià No
13050402 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13050403 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13050404 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13050405 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13050406 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13050601 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
13060101 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060203 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060301 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060304 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060305 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060312 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060314 Sílex Blancafort (BLCFRT) Danià No
13060401 Sílex Can Rovira del Brull Desconegut Si
13060501 Sílex Can Rovira del Brull Desconegut Si
13060601 Sílex Can Rovira del Brull Desconegut Si
14070101 Sílex Can Oller 1 (CNO1) Anisià Si
14070202 Sílex Can Oller 2 (CNO2) Anisià No
14070203 Calcària (o Pedra Calcària) Can Oller 2 (CNO2) Anisià No
14070204 Sílex Can Oller 1 (CNO1) Anisià No
14070205 Sílex Can Oller 2 (CNO2) Anisià Si
14070302 Quars Comú Sant Feliu - Gallifa Anisià No
14070303 Sílex Sant Feliu - Gallifa Anisià No
14070401 Sílex Torrente de Cinca Desconegut No
14070501 Sílex Torrent de la Frau (El Montanyà) Anisià No
14070502 Sílex Torrent de la Frau (El Montanyà) Anisià No
14070602 Pòrfir Figaró-Montmany (FM) Anisià No
14070603 Sílex Figaró-Montmany (FM) Anisià Si
14080102 Lidita Riu Tenes Anisià No
14080104 Sílex Riu Tenes Anisià No
14080105 Sílex Riu Tenes Anisià No
14080201 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080202 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080203 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080204 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080205 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080206 Sílex Serra de Canals Desconegut No
14080207 Lidita Serra de Canals Desconegut No
14080501 Sílex T0 Francolí Desconegut No
14080502 Sílex T0 Francolí Desconegut No
14080503 Sílex T0 Francolí Desconegut No
15090201 Sílex Congost dels Esplovins Campanià No
15100101 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
15100301 Sílex Vessant Sud de Sant Mamet (VSSM) Danià No
15100501 Lidita Torrent d'Alp Desconegut No
161 Sílex Dirac Turonià No
16110201 Sílex Riugréixer Ipresià Si
16110301 Sílex Comabona Ipresià Si
16110401 Sílex La Nou Santonià Si
16110501 Sílex Can Benet Ipresià Si
16120101 Sílex Peraltilla Estampià Si
16120201 Sílex Zurita Maastrichtià Si
16120202 Sílex Zurita Maastrichtià Si
16120301 Sílex Alins Maastrichtià Si
16120302 Sílex Alins Maastrichtià Si
16120401 Sílex La Mentirosa Maastrichtià Si
16120501 Sílex Barranco de La Canal Desconegut Si
162 Sílex Dirac Turonià Si
17130101 Sílex Alberola 1 Rupelià Si
17130301 Sílex Alberola 2 Rupelià Si
17130401 Sílex Barranc de Mançanes Coniacià No
17130402 Sílex Padarniu Coniacià Si
2 Sílex Port La Pierre Turonià Si
201 Sílex Torsac Turonià No
202 Sílex Torsac Turonià Si
203 Sílex Dirac Turonià No
204 Sílex Dirac Turonià No
205 Sílex Dirac Turonià Si
206 Sílex Dirac Turonià Si
21010101 Sílex Mostra d'origen desconegut Desconegut No
21010102 Sílex Mostra d'origen desconegut Desconegut No
21010103 Sílex Mostra d'origen desconegut Desconegut No
21010104 Sílex Mostra d'origen desconegut Desconegut No
22030101 Sílex Can Oller 2 (CNO2) Anisià No
22030201 Sílex Outil (OU) Bajocià Si
22040101 Sílex Pereiro (PER) Hettangià No
22040201 Sílex Rielves Languià Si
22040301 Sílex Rielves Languià Si
22040302 Sílex Rielves Languià Si
22040303 Sílex Rielves Languià No
22040501 Sílex Hettangià Si
22040601 Sílex Casal Verde Messinià Si
22041001 Sílex Larcy Turonià No
22041901 Sílex Quintela da Lapas (QDL) Hettangià Si
22042501 Sílex Camí de Can Pollancre Anisià No
22042701 Sílex Torrent del Quirze Anisià Si
22042801 Sílex Serra Mania 1 Desconegut No
222042101 Sílex Camí de l'Avencó Anisià No
23061101 Sílex MCM Maastrichtià Si
23061201 Sílex MCM Maastrichtià No
23061301 Sílex URC Ipresià No
23061401 Sílex URC Ipresià Si
23061501 Sílex URC Ipresià No
23061601 Sílex URC Ipresià No
23061701 Sílex URC Ipresià No
23061801 Sílex URC Ipresià Si
23061901 Sílex URC Ipresià Si
23062001 Sílex URC Ipresià No
23062101 Sílex Mostra d'origen desconegut Desconegut No
23062201 Sílex WSC Lutecià No
23062301 Sílex WSC Lutecià Si
23062401 Sílex WSC Lutecià Si
23062501 Sílex WSC Lutecià No
23062601 Sílex WSC Lutecià No
23062701 Sílex WSC Lutecià No
23062801 Sílex WSC Lutecià No
23062901 Sílex WSC Lutecià No
25020201 Sílex Parada 1 Zomet Yasif Ouyest Lutecià No
25090301 Sílex Parada 1 Zomet Yasif Ouyest Lutecià No
25090401 Sílex Parada 2 Zomet Yasif Ouest Lutecià No
25090501 Sílex Parada 2 Zomet Yasif Ouest Lutecià No
25090601 Sílex Parada 2 Zomet Yasif Ouest Lutecià No
25100101 Sílex Parada 3 Zomet Yasif Ouest Lutecià No
25100201 Sílex Parada 4 carretera Lutecià No
25100301 Sílex Parada 5 carretera principal - Localitat 2 Lutecià No
25100401 Sílex Parada 6 - localitat 2 Lutecià No
25100501 Sílex Parada 7 localitat 2 Lutecià No
26110101 Sílex Parada 9 Lutecià No
26110201 Sílex Parada 10 Lutecià No
26110202 Sílex Parada 11 - Locus 3 Lutecià No
26110301 Sílex Parada 12 Lutecià No
26110401 Sílex Parada 13 Lutecià No
26110501 Sílex Parada 14 - Carretera de Nazaret Lutecià No
26110601 Sílex Parada 15 - Carreterera de Nazaret Lutecià No
26120101 Sílex Parada 16 - Carretera de Nazaret Lutecià No
26120201 Sílex Parada 17 - Carretera de Nazaret Lutecià No
26120202 Sílex Parada 18 Lutecià No
26120301 Sílex Parada 19 - Terrasses del Yamurk Desconegut No
26120401 Sílex Parada 20 Lutecià No
26120501 Sílex Parada 21 Lutecià No
26120601 Sílex parada 22 - Kibutz Ashdot Yakov Lutecià No
27130101 Sílex Parada 23 Lutecià No
27130201 Sílex Parada 24 - Ben Yakof Lutecià No
27130301 Sílex Parada 25 Lutecià No
27130401 Sílex Parada 26 Lutecià No
31010101 Sílex Valldeperes Bartonià Si
31010301 Sílex Riudebitlles Serraval·lià Si
31010501 Sílex Grabuac Desconegut Si
31010601 Sílex Can Cartró Desconegut Si
33050101 Chert Lilla Priabonià Si
33050202 Chert Vilaverd Priabonià Si
33050303 Chert Pira Priabonià Si
33050404 Chert Sarral Priabonià Si
33050505 Chert Els Prats Priabonià Si
33050606 Chert Fm Blancafort Priabonià Si
33061111 Sílex La Estrella Cenomanià No
401 Sílex Les Martins Turonià No
402 Sílex Les Martins Turonià No
403 Sílex Les Martins Turonià Si
404 Sílex Les Martins Turonià Si
405 Sílex Les Martins Turonià Si
411 Sílex Cimenteries Lafarge Turonià Si
412 Sílex Cimenteries Lafarge Turonià No
413 Sílex Cimenteries Lafarge Turonià No
414 Sílex Cimenteries Lafarge Turonià Si
441 Sílex Saint Hilaire de Villefranche-Les Boills des Chails Cenomanià Si
442 Sílex Saint Hilaire de Villefranche-Les Boills des Chails Cenomanià No
443 Sílex Saint Hilaire de Villefranche-Les Boills des Chails Cenomanià Si
45 Sílex Soute la Cave Turonià Si
471 Sílex Gersac Turonià Si
472 Sílex Gersac Turonià No
481 Sílex Grotte de Calvin Turonià No
482 Sílex Grotte de Calvin Turonià No
49 Sílex Les grandes Tuileries Turonià Si
51 Sílex Cravands Gouterand Cenomanià No
61 Sílex La Vallade Cenomanià No
62 Sílex La Vallade Cenomanià No
63 Sílex La Vallade Cenomanià Si
65 Sílex Boils de la Roche Cenomanià No
661 Sílex Nersac Turonià No
662 Sílex Nersac Turonià No
663 Sílex Nersac Turonià Si
671 Sílex Chez Debaud Turonià Si
721 Sílex Mouthiers Turonià No
722 Sílex Les Hunauds Turonià No
731 Sílex Sortie de Gersac Turonià No
741 Sílex Foret de Gersac Turonià Si
761 Sílex Mouthiers Turonià Si
762 Sílex Mouthiers Turonià Si
763 Sílex Mouthiers Turonià Si
764 Sílex Mouthiers Turonià No
765 Sílex Mouthiers Turonià No
766 Sílex Mouthiers Turonià No
771 Sílex Les Hunauds Turonià No
772 Sílex Les Hunauds Turonià No
79 Sílex Les Séverins Turonià No
81 Sílex Mougnac Turonià No
821 Sílex Les Séverins Turonià No
87 Sílex Chez Talvard Turonià Si
88 Sílex Chez Talvard Turonià No
961 Sílex Chez Matignon Turonià Si