Matèria: Esquist
Nom matèria: Esquist
Descripció:

1- Per als autors fancesos, pissarra, llosa o llicorella, considerada com una roca pelítica de metamorfisme feble i, àdhuc, alguna roca sedimentària que es desfà en fulls, com els esquists bituminosos, els esquists ampelítics, les lloses de teulada, etc. 2- Roca de metamorfisme, de textura esquistosa, fanerocristal·lina, derivada de lutites i grauvaques i, de vegades, de roques ígnies bàsiques, amb minerals laminars, aciculars o fibrosos (textura lepidoblàstica o porfiroblàstica, amb matriu esquistosa) visibles a ull nu, que li confereixen una fissilitat excel·lent. La composició mineralògica dels esquists és molt variable, i sol ser indicada mitjançant la forma adjectivada o prefixada del mineral component més característic: p.e., calcosquist, micasquist, esquist granatífer, etc.

Etim: del grec skhistós, "dividit, fes"

Sin.: llosa

Sin. compl.: pissarra metamòrfica.

[angl. schist, slate; fr. schiste; cast. esquisto, pizarra]


Llistat de mostres pertanyents a aquesta matèria.

Tornar enrere