Definició de: litoclastNom: litoclast

Definició:

(petrografia):

1.  Element clàstic carbonàtic, generalment de > 2 mm de diàmetre, arrencat i dipositat mecànicament a partir d’una roca carbonàtica consolidada preexistent, relativament propera al lloc de deposició. Hom divideix els litoclasts en intraclasts i extraclasts, segons si es tracta de clasts o grans propis de la conca sedimentària (els primers) o forans (els segons).

 

2.  Element clàstic d’una roca carbonàtica, procedent d’una roca preexistent, carbonàtica o no, i que no pertany a la conca sedimentària; pot ésser, per consegüent, quarsita, dolomia i, fins i tot, quars, mica, feldspat.
Nota: No hi ha acord entre els autors; aquesta definició de litoclast coincideix amb la d’extraclast.Tornar enrere