Formacions Geològiques: Bathonià

Taula dels Temps Geològics

Era: Mesozoic

Perí­ode: Juràssic

Època: Juràssic mitjà

Estatge: Bathonià

Fàcies: Aquesta formació geològica no pertany a cap fácies.
Descripció:

Tercer estatge (i edat) del Dogger (Juràssic mitjà), comprès entre el Bajocià i el Cal·lovià; 166,1-161,3 Ma; definit per J. d’Omalius d’Halloy (1843).

Etim: Loc. tipus Bath, Sommerset, Anglaterra.

[angl. Bathonian; fr. Bathonien; cast. Bathoniense]



Tornar enrere