Descripció Microscòpica de la mostra: 14070205MALP-MGLP: MGLP

Components silicis


Megaquars
Percentatge: 30%
Distribució: textura principal, ciment de remplaçament
Isomètric: Mosaic


Microquars
Percentatge: 10%
Distribució: textura secundària, tendent a criptoquars
Isomètric-Ondulant: Ondulant

Quars Fibrós
Percentatge: 10%
Distribució: textura secundària, reompliment d'elements espiculars.
Morfologia: Botroidal Esferolò­tica
Length: Length-slow

Components no silicis


Carbonats
Percentatge: 50%
Distribució: ambdós marges de la làmina
Presilicificació: Mineral
Mineral: Romboedres Pseudomorfs Micrita


Òxids
Percentatge: 1%
Distribució: associat a carbonat en la meitat de la làmina
Tipus d'òxids: Ferro
Morfologia dels òxids:

Observacions Descripció Microscòpica:

El megaquars apareix en textura de grans critalls anèdrics (50 divisions a a 4x o més). Es tracta d'un ciment de subtitució, textura carbonatada de tipus blocky. Megaquars isomètric amb nombroses restes de cristalls en procés de substitució. En l'interior dels cristalls de quars podem observar encara nombroses restes de cristalls romboèdrics deformats, amb les parets dentades (procés de dissolució? conatctes concau-convex?)

 

Quars fibrós, on predominen ventalls (morfologia botroidal) i més ocasionalment es documenten esferulits mal formats (els més grans 14 divisions a 10x).Les fibres dels ventalls presenten mides més petites i normalment extinció ondulant.

Absència d'òpal, de microfòssils silicis (radiolaris, diatomees). Presència d'espícules silicesponges (50%) sense orientació, processos de deformació, fractura i compactació.

Components no silicis. Carbonat: romboèdres, textura principal, mosaics de tipus blocky (cristalls anèdrics de 5 a 10 divisions a 10x), romboèdres aïllats amb parets dentades (procés de dissolució i porositat intracristalina).

Pseudomorfs de romboèdres; micrita, textura secundària envoltant els pseumorfs d'espícules i romboèdres.

Òxids de ferro. Microgrànuls de mida criptocristalina, associats formant una petita pel·licula d'hematites.Porositat testimonial (-1%) en l'interior dels cristalls de megaquars.

Elements aciculars (espícules calcàries, no silícies), sense ordenació preferencial, amb processos majoritàriament de deformació, fractura i compactació. La mida dels fragments és molt variable (de 15 a 30 divisions a 10x). Amb nícols creuats i compensador s'observa com són cosntituïdes per ventalls de fibres de calcedònia d'extinció ondulant (primer quadrant blau --> lenght-slow).

Els pseudomorfs espiculars estan envoltats de carbonat de tipus micrita, entre el qual s'hi preserven pseumorfs romboèdrics micrititzats internament en procés de substitució per sílice. Aquesta textura d'espícules es localitza ocupant la part central de la làmina, limitada a banda i banda, per mosaics de megaquars i mosaics de carbonat.

 

 

Tornar enrere