Aflorament: parada 22 - Kibutz Ashdot Yakov


Localització descriptiva:

Camp de conreu dins del Kibutz de Ashdot Yakov

Observacions de la localització³:

just a la frontera amb Jordània