Aflorament: Parada 18


Localització descriptiva:

Resseguint el tall de la parada 16

Observacions de la localització³:

Seqüència més estratificada