Aflorament: Can Oller 1 (CNO1)


Localització descriptiva:

Situat en la Barriada de Can Oller, en les immediacions d'Aiguafreda, es documenta la presencia de silex en posicio primaria, en una petita vall originada per un torrent estacional, que ha tallat els nivells del Muschelkalk inferior