Llistat de mostres


(número mostra, nom matèria, nom aflorament)
Cerca Avançada


Imatge Número mostra Matèria Aflorament Formació Geològica Descripció microscòpica
11010102 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010104 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010105 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010203 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010204 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010401 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010402 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010403 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010404 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010501 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010502 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010503 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010504 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010505 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010506 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010601 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010602 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11010603 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020101 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020102 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020103 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020104 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020105 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020202 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020203 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020204 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020301 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020302 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020303 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020304 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020305 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020306 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020401 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020403 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020404 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020405 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020503 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020504 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020505 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020601 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020602 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020603 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No
11020604 Sílex Castelló de Farfanya (CDF) Rupelià No