Definició de: dolomitaNom: dolomita

Definició:

(petrografia): Mineral, espècie que dóna nom al grup, carbonat de calci i de magnesi, CaMg(CO3)2; de cada dos àtoms de calci un és substituït per magnesi; presenta mescles isomorfes del ferro i de vegades del manganès; trigonal tetartoèdric, forma rombòedres de clivatge perfecte i prismes tabulars, macles rares; D: 3,5-4; Pe: 2,85-2,876; lluïssor vítria; de transparent a translúcid; incolor, de blanc a gris amb matisos verdosos, groguencs o bruns quan n’augmenta el contingut de ferro, que substitueix el magnesi, i fa que s’apropi a l’ankerita; quan esdevé negre és anomenada terolita; poc atacable en els àcids diluïts i freds, cosa que el diferencia de la calcita, i en canvi, es dissol molt fàcilment en els àcids calents. És un element petrogràfic abundós en els carbonats sedimentaris i es forma per dolomització o metasomatisme de la calcita; se’n troba també als filons metal·lífers, a les roques metamòrfiques i als filons hidrotermals.Tornar enrere