Definició de: dolomititzacióNom: dolomitització

Definició:

(petrografia): Procés de transformació total o parcial de les calcàries en dolomites causat pel reemplaçament del carbonat càlcic original (calcita) per carbonat magnèsic (dolomita), cosa que suposa una recristal·lització a gran escala, el resultat final de la qual és una textura granoblàstica consistent en un mosaic de cristalls de dolomita de dimensions mitjanes a grosses, la majoria dels quals tenen formes ben definides, amb el contorn en forma de romb. Si bé la dolomita pot precipitar-se directament, hom admet que el procés normal és la formació, per substitució, deguda a l’acció d’aigües amb alt contingut de Mg (aigües marines o aigües meteòriques percolants). Aquest procés pot ésser contemporani de la formació del sediment, o bé originat poc temps després. La dolomitització sol anar acompanyada d’una reducció del volum de la roca (fins a un 11 %), que, com a conseqüència, provoca un augment de la porositat.Tornar enrere