Definició de: diastemaNom: diastema

Definició:

(geologia): Interrupció relativament petita (o hiat) en el registre estratigràfic, que comprèn un interval de temps breu, la qual és representada per una erosió neta, però poc important.
Nota: Un diastema és menys important que una disconformitat i una paraconformitat, i, per altra banda, no és susceptible d’una mesura individual, àdhuc qualitativament, pel fet que el terme perdut és massa petit i breu.
Tornar enrere