Definició de: cicle d'erosióNom: cicle d'erosió

Definició:

(geologia): Model evolutiu geomorfològic proposat per W. M. Davis (1899) per a explicar la successió dels diferents tipus de relleu en un mateix territori, en el qual, partint d’una superfície original plana, es deuria produir una intensa deformació amb formació d’un volum de relleu que seria atacat per l’erosió; al final, es crearia una altra superfície d’erosió (o peneplà) més moderna. Aquest cicle requereix un descens relatiu del nivell de base de la xarxa fluvial (eustatisme, epirogènesi), amb l’erosió regressiva consegüent, la qual comporta les fases següents: a) estadi inicial de superfície topogràfica plana; b) estadi de joventut, caracteritzat per la incisió i excavació de les valls amb vessants de perfils molt rostos; c) estadi de maduresa, amb relleus més suaus i erosió menys activa, i d) estadi de senectut, durant el qual el perfil d’equilibri és assolit amb la formació d’un peneplà. El relleu adquirit en aquestes condicions rep el nom de modelat cíclic.Tornar enrere