Definició de: crinoideus



Nom: crinoideus

Definició:

(zoologia, paleontologia): Fòssils mesozoics equinoderms dels quals només en queden del grup dels Articulats, únics que persisteixen desprès del Paleozoic i que encara estan representats en els mars actuals. Degueren ser molt abundants en els mars mesozoics, ja que se'n troben amb abundància als bancs de "calcàries encrinítiques" del Juràssic formades per acumulacions de les plaques columnars del pedúncul d'aquests crinoïdeus



Tornar enrere