Definició de: debris flowNom: debris flow

Definició:

Flux en massa de sediment integrat per una matriu fangosa amb una certa proporció d'aigua, la qual suporta en suspensió partícules de roca més grans. Pot donar-se tant en condicions subaèries, per exemple en ventalls al·luvials, com submarines, per exemple al peu del talús continental. El debris flow sol ser un flux laminar (no turbulent), i genera un dipòsit tabular més o menys desorganitzat internament, compost per argila i fragments de roca de mida diversa fins a blocs de dimensions mètriques.Tornar enrere