Definició de: Roca sedimentària ferro-alumínicaNom: Roca sedimentària ferro-alumínica

Definició:

roques sed. que es formen degut als processos de meteorització de menes ferro-alumíniques (limonita, laterita, etc.).Tornar enrere