Definició de: Roca sedimentària OrgànicaNom: Roca sedimentària Orgànica

Definició:

la qual està formada per la reducció de sediments orgànics a medis palustres. (carbó mineral, petroli).Tornar enrere